Tassons

 

Dins el recinte només s’utilitzaràn tassons reciclables de plàstic.

Els tassons es podrán recollir a totes les barres del festival.

Amb la primera consumició, s’ha de comprar un tiquet pel tassó (1€)

El tassó no és retornable, per 3 motius: si t’ho quedes, tendràs un record del festival, contribuiràs al reciclatge i donaràs suport a projectes solidaris.