Capacitats especials

També volem fer constar que el nostre festival es troba molt compromès amb les persones amb capacitats especials, pel que garantim l’accés per a persones amb mobilitat reduïda a totes les nostres activitats, l’adaptació de tos els continguts que derivin del festival al llenguatge de signes i la subtitulació i també s’intentarà habilitar una zona especial per necessitats auditives.